Jak se starat o váš systém

 • Instalace

  Prosíme, abyste se vždy řídili pokyny v uživatelské příručce, která byla dodána s vaším úložištěm OlifeEnergy.

 • Používání

  Systémy OlifeEnergy jsou navrženy pro plně autonomní provoz již od prvního použití. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost prvotnímu nastavení celého systému. Měli byste vždy nastavit všechny jeho funkce tak, aby byly v souladu s požadavky zákonů a předpisů, které se v jednotlivých zemích a regionech mohou lišit. Pro správné nastavení se řiďte pokyny a informacemi v uživatelském manuálu, který byl dodán s vaším OlifeEnergy systémem.

 • Údržba

  Pokud je úložiště připojené k veřejné síti anebo k fotovoltaickému napájení a je správně nastavené, nepotřebuje v podstatě žádnou údržbu.

  Úložiště, která jsou odpojena od veřejné sítě anebo fotovoltaického napájení vyžadují běžnou údržbu a péči. Abyste maximalizovali životnost vašeho úložiště, postupujte podle následující zásady:

  Nenechávejte baterii po dlouhou dobu bez nabití. To platí pro situace, kdy je baterie odpojená od veřejné sítě, fotovoltaického sytému nebo je uskladněna.

 • Uskladnění vašeho systému

  Vaše baterie se bude pomalu vybíjet (samovybíjení), když ji nebudete používat nebo bude uskladněna. Často kontrolujte stav nabití baterie. Pokud očekáváte, že váš systém nebude dlouhodobě používán, doporučujeme, abyste baterii odpojili a uskladnili ji nejlépe na suchém a teplém místě.

  Předtím, než baterii uskladníte, měli byste ji plně nabít. Při dlouhodobém uskladnění by baterie měla být dobita nejméně jednou za šest měsíců.

  Baterii uskladněte na suchém místě s teplotami mezi 5 °C a 20 °C (41 °F až 68 °F).

 • Doprava

  Prosíme, zacházejte se systémem opatrně a vyvarujte se nárazů nebo úderů. Při převozu ideálně vždy použijte původní obal. Toto opatření jej zabezpečí a ochrání během běžných přepravních podmínek.

  Energetické úložiště OlifeEnergy je osazeno lithiovou baterií. Vždy byste se měli seznámit se všemi místními předpisy. V určitých případech je převoz baterie s ukončenou životností, poškozené nebo stahované z prodeje omezen nebo zakázán.

 • Oprava

  Je možné, že jiná zařízení, jako například poškozený generátor nebo nefunkční pojistky či například jističe mohou narušovat funkčnost vašeho úložiště. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste zkontrolovali nejdříve provozní stav těchto dalších zařízení.

  Pokud vaše úložiště nefunguje správně, prosím pokuste se diagnostikovat zařízení za použití diagnostické sekce uživatelského manuálu. Pokud tento postup problém nevyřeší, prosíme kontaktujte technickou podporu Olife Energy a.s.