photovoltaic
XS
Baterie Panely Střídač
2,4 kWh 1,86 kWp 3,5 kW
FvE na klíč od 202 000 Kč
Dotace NZÚ 75 000 Kč
S
Baterie Panely Střídač
4,8 kWh 3,36 kWp 3,5 kW
FvE na klíč od 298 000 Kč
Dotace NZÚ 105 000 Kč
M
Baterie Panely Střídač
7,2 kWh 5,04 kWp 3,5 kW
FvE na klíč od 369 000 Kč
Dotace NZÚ 155 000 Kč
L
Baterie Panely Střídač
9,6 kWh 6,72 kWp 3,5 kW
FvE na klíč od 475 000 Kč
Dotace NZÚ 155 000 Kč
L3f
Baterie Panely Střídač
9,6 kWh 6,72 kWp 10,5 kW
FvE na klíč od 608 000 Kč
Dotace NZÚ 155 000 Kč

Solární elektrárna s bateriovým úložištěm OlifeEnergy Box

Společnost Olife Energy pro Vás zajistí výstavbu domácí fotovoltaické elektrárny (FvE) na klíč. Naši specialisté s vámi zkonzultují nejvhodnější konfiguraci pro vaši domácnost a pomohou vám vybrat ideální konfiguraci pro váš dům dle profilu vaší spotřeby elektřiny Vše vypočítáme, navrhneme, zaměříme a připravíme. Protože jenom správně navržená domácí elektrárna šetří peníze. Sami provedeme montáž solárních panelů a veškeré kabeláže, připojíme OlifeEnergy Box k vašemu stávajícím domovnímu rozvodu a solárním panelům. Vyřídíme všechno papírování (projektovou dokumentace, žádost o připojením k distribuční soustavě, žádost o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám - NZÚ).

Pro základní návrh vhodného řešení váš dům použijte Kalkulátor.

Systémy OlifeEnergy Box jsou navrhovány s úctou k efektivnímu využití energií. Nabízíme variabilní, plně škálovatelné řešení, tak abychom byli schopni se přizpůsobit všem požadavkům. Neprodáme vám standardizovaný systém navržený pouze za účelem čerpání dotací. Ke své profesi chováme respekt a jako profesionálové víme, že každá domácnost má své individuální potřeby a návyky. Ty pochopitelně nelze uspokojit jedním univerzálním produktem. Řádná příprava a kalkulace jsou nedílnou součástí návrhu kvalitní domácí elektrárny.

  1. Z ročního vyúčtování za elektřinu zjistíme spotřebu objektu a předběžně navrhneme základní parametry FVE, velikost baterií a vytvoříme indikativní cenovou nabídku.

  2. Jsou-li přítomny spotřebiče s výraznou spotřebou (tepelné čerpadlo, rekuperace, elektromobil, vyhřívání bazénu, elektrické vytápění, atd.), je třeba konfiguraci upravit s ohledem na jejich úsporný provoz.

  3. Při předběžné bezplatné návštěvě prověříme skladbu střechy, její orientaci, sklon a nosnost. V případě potřeby zajistíme posudek statika. Zároveň nalezneme nejlepší možné umístění OlifeEnergy Boxu a vypočítáme potřebnou délku kabelů.

  4. Provedeme odbornou kontrolu rozvaděčů budovy, zda bude možné osadit novými komponenty stávající rozvaděče, či zda bude třeba instalovat nové / modifikovat současné.

  5. Je-li již instalována jiná technologie (fototermika, FVE na Zelený bonus, tepelné čerpadlo atd.), prověříme možnost spolupráce OlifeEnergy Boxu s těmito technologiemi za účelem zvýšení energetické efektivity.

  6. Dle nasbíraných informací prezentujeme zákazníkovi nový model nakládání s energiemi, cenovou náročnost, možnosti dotace a rozsah zásahu do objektu.

  7. Po odsouhlasení zajistíme nezbytnou projektovou dokumentaci, žádost o připojení k distribuční soustavě, případně žádost o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám.

  8. Naši kvalifikovaní, proškolení specialisté provedou instalaci s řádnou šetrnou péčí o nemovitost zákazníka. Proběhne prvotní konfigurace a testování v místě instalace.

  9. Po úspěšném spuštění systému probíhá vzdálená analýza funkčnosti. Všechny zásahy, pokud jsou potřeba, probíhají automaticky, bezplatně a vzdáleně bez nutnosti odstávky systému. Pokud se například v budoucnu změní spotřeba domácnosti, doporučíme způsob doplnění systému o další baterie či fotovoltaické panely.