Princip fungování

Bateriové úložiště OlifeEnergy ukládá energii z fotovoltaických panelů v době, kdy ji domácnost vyrábí více než je schopna spotřebovávat. Energie je v úložišti akumulována a je možno ji využít v čase, kdy fotovoltaická elektrárna energii neprodukuje.

Ráno a večer, kdy je spotřeba v domácnosti většinou vysoká, ale slunce svítí málo a panely nedodávají dostatek elektřiny, je možno využívat energii nashromážděnou v úložišti z předešlého dne. V průběhu dne se baterie v úložišti opět dobijí.

spotřeba

Schéma možného zapojení

Energie vyprodukovaná fotovoltaickými panely je vedena do energetického úložiště OlifeEnergy, jehož součástí je i měnič, který stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů změní na střídavý. Střídavý proud pak přes rozvaděč a jističe proudí do všech spotřebičů zapojených v domovní síti. Pokud v daný okamžik produkce elektřiny převyšuje její spotřebu, dochází automaticky k ukládání přebytečné energie do bateriového úložiště, aby mohla být využita v době, kdy ji fotovoltaické panely nebudou vyrábět dostatek k pokrytí spotřeby.