transformator

Průmyslová řešení

Díky tomu, že OlifeEneregy Box je plně škálovatelné řešení, lze na jeho platformě stavět rozsáhlé systémy sloužící jako záložní zdroj, k vyrovnání sítě (poskytování tzv. systémových služeb), k ochraně před překročením sjednaných čtvrthodinových maxim, nebo k akumulaci energie ze solárních a větných polí nebo dalších zdrojů. Všechny tyto vlastnosti lze kombinovat a dosáhnout tak výrazných úspor na fixních nákladech. Bateriové systémy OlifeEnergy mohou být plně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka co do kapacity i výkonu. Systém může být umístěný přímo v objektu provozu, nebo samostatně stojící (kontejnerové baterie) s provozem spojené pouze silovým rozvodem. Samozřejmostí je kompletní vzdálená správa a monitoring pomocí služby OlifeEnergy Cloud.

Záložní zdroj

Pomocí moderních bateriových úložišť s lithiovými bateriemi lze efektivně poskytovat zálohu pro kritické systémy (nemocnice, datová centra, požární systémy, ...) nebo přecházet finančním ztrátám při výpadku výroby. Díky lithiovým bateriím je záložní zdroj objemově menší, a přitom poskytuje větší kapacitu než olověné baterie. Zároveň je systém bezúdržbový, takže odpadají výdaje za pravidelný servis. Vysoká cyklovatelnost zajistí životnost v řádu desítek let, a vzdálený monitoring a nastavení systémů OlifeEnergy umožňuje jejich víceúčelové využití. Lze tak například kombinovat záložní zdroj se solární elektrárnou nebo kogenerační jednotkou, a dosáhnout tak výrazných úspor na elektrické energii.

Vykrývání čtvrthodinových maxim

Kapacita bateriového úložiště může sloužit k vykrývání výkonových špiček a ochraně před překročením sjednaného čtvrthodinového maxima. V momentech, kdy je nedostatečná kapacita hlavního nebo záložního přívodu elektrické energie, případně hrozí překročení čtvrthodinového maxima, se místo omezení spotřeby areálu nebo budovy (odpojení některých zařízení) využije energie nashromážděná v bateriovém úložišti. Energie se v bateriích může ukládat z předchozích přebytků nebo externích zdrojů (FvE, kogenerace, ...). Dojde tak k vyhlazení odběrového diagramu a úsporám na potřebě. Předejde se taká pokutám za překročení sjednaného příkonu.